Versie 1.0/05-2018

Doeleinden verwerking
GraphicGenie verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van GraphicGenie, het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. het ontwikkelen en hosten van een website, het ontwerpen van een logo of visitekaartje etc..) en het sturen van facturen. Tevens archiveren wij communicatie welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wettelijke grondslag verwerking
GraphicGenie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van GraphicGenie:
    Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van GraphicGenie.

Ontvangers persoonsgegevens
GraphicGenie verstrekt uw persoonsgegevens aan onze domein registratie partner t.b.v. het registreren van een domein op uw naam, ons administratiekantoor en MoneyBird B.V. t.b.v. onze administratie, onze huisbank t.b.v. incasso’s, Google voor de opslag van onze documenten en Mailchimp voor het versturen van aanbiedingen en mededelingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door GraphicGenie worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en de daarop volgende wettelijke bewaartermijn.
Indien er geen overeenkomst wordt gesloten worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht GraphicGenie te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan GraphicGenie verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die GraphicGenie doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@graphicgenie.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Div V.O.F. (h.o.d.n. GraphicGenie)
Kamerlingh Onnesstraat 27J
1821 BP Alkmaar
info@graphicgenie.nl
0725622939

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GraphicGenie, neem dan contact op met GraphicGenie via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Chat openen